РЭФОРМА ВЫШЭЙШАЙ АДУКАЦЫІ – ДАЎНО НАСПЕЛАЯ НЕАБХОДНАСЦЬ


Аннотация

Артыкул прысвечаны праблемам пераходу на двухступенную сістэму вышэйшай адукацыі з падрыхтоўкай бакалаўраў і магістраў. Праведзены аналіз такой сістэмы, рэалізаванай у замежных краінах. Адзначана, што пераход да двухступеннай адукацыі будзе суправаджацца адмовай ад спецыялізацый, узбуйненнем спецыяльнасцей, скарачэннем тэрміну навучання на першай ступені. Усё гэта непазбежна прывядзе да скарачэння аўдыторнай і агульнай нагрузкі. Часткова кампенсаваць гэта зніжэнне можна за кошт павелічэння колькасці індывідуальных заданняў і разлікова-графічных работ. Адначасова ні ў якім разе нельга спрашчаць вучэбныя праграмы дысцыплін. Частку з іх можна перавесці на магістарскую падрыхтоўку. Для павелічэння зацікаўленасці студэнтаў да паступлення ў магістратуру неабходна заканадаўча вызначыць статус магістра.

Авторы


Список литературы

1. Маркаў У. А., Вайцяховіч П. Я. Працэсы і апараты хімічнай тэхналогіі. У 2 ч. Ч. 1. Гідрамеханічныя і механічныя працэсы. Мінск: БДТУ, 2002. 302 с.
2. Вайцяховіч П. Я. Асновы інжынернай творчасці. Мінск: БДТУ, 2005. 128 с.
3. Вайтехович П. Е., Францкевич В. С. Моделирование и оптимизация технологических процессов и оборудования. Минск: БГТУ, 2014. 268 с.
4. Петров О. А., Вайтехович П. Е., Мисюля Д. И. Основы механизации. Минск: БГТУ, 2016. 129 с.